Cafe, bar, restaurant
.
20 Ocak 2022
.

KAPALI OTOPARK/GARAJ TANIMI
Motorlu ulaşım ve taşıma araçlarının park etmeleri için kullanılan otoparkların dışarıya olan toplam açık alanı, döşeme alanının % 5' inden fazla ve bu açık alan her birinde en az yarısı kadar olmak üzere karşılıklı iki cephede bulunuyor ise açık otopark; aksi hâlde kapalı otopark kabul edilir. Açıklıkların kuranglez şeklinde bir boşluğa açılması hâlinde, söz konusu boşluğun genişliğinin en az otopark kat yüksekliği kadar olması ve kurangleze açılan ilâve her kat için en az kat yüksekliğinin yarısı kadar artırılması gerekir.

KAPALI OTOPARK ÇEŞİTLERİ
100 m2 ’ye kadar küçük büyüklükte 1000 m2 ’ye kadar orta büyüklükte 10 000 m2 ’den fazla büyük garajlar

ÖLÇÜ BÜYÜKLÜĞÜ TESPİTİ
a- Alan ölçüsü Otopark Yönetmeliğine göre binek otoları için birim park alanı en az 20 m2 dir. Yabancı literatürlerde 25 m2 . Bu alan kamyon ve otobüsler için manevra alanı hariç olmak üzere en az 50 m2 üzerinden hesaplanır.
b- Yükseklik min. 2,4 m.

5- KAPALI OTOPARKLARDA UYGULANMASI GEREKEN SİSTEMLER
• Havalandırma
• Duman tahliye A > 2000 m2
• Yağmurlama + Yangın dolabı + İtfaiye su alma ağzı A > 600 m2

5.1-Kapalı Otopark/Garaj Havalandırma İhtiyacı Yanmalı motorların atık gazlarında bulunan zehirli; hidrokarbonlar, kükürt ve kurşun bileşimleri, is,yağ buharı, özellikle karbonmonoksit (CO) gazının garaj içinden kabul edilebilir sınırlar içinde kalması koşuluyla bu gazların en hızlı bir şekilde dışarı atılması veya ortam havasındaki oranlarının seyreltilmesidir.

Özellikle CO gazı düşük konsantrasyonda bile etki ettiği süreye bağlı olarak öldürücü olabilir.

5.2.1 Serbest (Doğal) Havalandırma Doğal havalandırma için karşılıklı iki duvarda karşılıklı açılan menfezler yoluyla çapraz havalandırma sağlanır.

Menfez aralıkları:
Yer üstündeki garajlarda max. 35 m,
Yer altı garajlarında max. 20 m. aralıklarla menfez düzenlenmelidir.

Menfez toplam kesitleri :
Alanları 100 m2 ’ye kadar olan küçük garajlarda dış kapılarda park alanı başına 150 cm2 ’ye kadar açıklıklar yeterli olur. Orta büyüklükte ve büyük garajlarda park alanı başına 0,06 m2

5.2.2 Mekanik Havalandırma Tasarım Esasları
• Negatif basınç altında tutulmalıdır.
• Hiçbir bölgede zehirli gaz birikmesine imkan verilmemelidir. Dışarıdan hava beslemesi yapılıyorsa
• Bütün garaj alanı boyunca düzgün ve homojen hava dağılımı yapılmalıdır.
• Fanlar eşit büyüklükte, elektrik bağlantıları bağımsız iki fan halinde veya
• eşit büyüklükte birden fazla sayıda hızı ayarlanabilir fan olmalıdır.
• İçeriye hava verilmesi halinde, tercihen dış hava kullanılmalıdır. Eğer diğer odalardan alınan hava koksuz, zehirli ve yanıcı madde içermiyorsa kullanılabilir.
• Mutfak,duş, wc, kimyevi madde işletim veya deposu gibi yerlerden emilen havaya izin verilmez.
• Emişler %50 tavan ve %50 zemin seviyesinden yapılır.

5.2.2.1 Hava Debisi Hava debisi hesabında değişik yöntemler kullanılabilir.

a- Değişim sayısına göre : Min. değişim sayısı : Park alanı başına üfleme havası (m3 /hm2 ) / h (Otopark yüksekliği m.) Çeşitli literatürlere göre 5-7 değişim/h kabul değeri

b- Yararlı park alanı başına içeriden egzoz edilen hava debisine göre: Konut garajları için yararlı park alanı m 2 ’si başına 6 m3 /h (Isıtma+Klima Tekniği TTMD) Diğer garajları için yararlı park alanı m 2 ’si başına 12 m3 /h (Isıtma+Klima Tekniği TTMD)

c- Atık gazlardaki CO değerine göre max. 75 ppm bir saat için (WHO 1987)

6-DUMAN TAHLİYE SİSTEMİ

• Toplam alanı 2000 m2’ yi geçen kapalı otoparklarda mekanik duman tahliye sistemi yapılması zorunludur.
• Duman tahliye sisteminin binadaki diğer sistemlerden bağımsız olması gerekir.
• Hava değişimi saatte en az 10 değişim. 

7- CO UYARI SİSTEMİ

Trafiği yoğun kapalı otoparklarda ölçme, ayarlama ve uyarı için CO sistemleri bulunmalıdır. Havalandırma sistemi, otoparktaki CO ve CH4 (Patlayıcı yakıt gazları) düzeyini denetleyen sensörlerce devreye sokulur.

• Gerekli sensör sayısı otoparkın genel planına bağlıdır ve her 100 m2 'ye bir adet ile her 500 m2 'ye bir adet arasında değişir.

• CH4 sensörleri genel olarak yere yakın monte edilirken (yerden yaklaşık 30 cm yukarıda), CO sensörleri baş hizasında (yerden yaklaşık 150 cm yukarıda) monte edilir.