Cafe, bar, restaurant
.
20 Ocak 2022
.

Ülkemizdeki okulların durumu İHK yönünden incelenecek olursa okullar arasında bina kalitesi ve imkânları yönünden çok ciddi farkların olduğu görülecektir. Özel okulların birçoğu fiziksel alt yapı yönünden belirli bir standardı yakalamıştır. Bu okullarda Isıl konfor (ısıtma/soğutma) sağlanmış olmasına rağmen İHK yönünden ciddi eksikleri bulunmaktadır. Kırsal kesimdeki, köylerdeki ve kalabalık sınıfların bulunduğu şehir okullarının bir kısmında hâlâ yerel ısıtma cihazları kullanıldığı için bu okullarda İHK’den söz etmek fantezi olacaktır.

Blok derslerin yapıldığı yoğun kış günlerinde kalabalık sınıflarda öğrencilerin O2 yetersizliği, bağıl nem oranının aşırı artmasından ve ter kokularından dolayı sınıftaki öğrencilerin uykusu gelmekte, öğretmenin verimi de düşmektedir. Bu duruma ilköğretim okullarında öğrencilerin sınıf tabanından kaldırdıkları tozlar ve tebeşir tozları da eklendiğinde durum bir felaket haline gelmektedir.

Günümüzde iç hava kalitesinin arttırılması için kaynak kontrolü dışında havalandırmadan daha verimli bir yöntem olmadığı bazı uluslar arası toplantılarda dile getirilmiştir. Amerika’da yapılan bir çalışmaya göre havalandırma miktarını 2,5 değişimden 10 değişime çıkarmanın maliyeti kişi başına 10 $ iken, hastalık harcamaları dolayısıyla elde edilen kârlılık 43 $ olmaktadır.

Dolayısıyla yeni inşa edilecek olan okul binalarının projelerine merkezi havalandırma sistemi, iç hava kalitesi dikkate alınarak eklenmelidir.

Mevcut okul binalarına uygulanabilecek bazı pratik çözümler ile İHK problemlerini azaltmak mümkündür:
 Dersliklerin bulunduğu koridorlara taze ve egzoz hava kanalları döşenerek her kat bağımsız veya merkezi olacak şekilde havalandırma sistemi yapılabilir. Bu sistemde geri ısı kazanımı ve serpantinli ön hava ısıtması uygulanarak 0 dış hava kullanılabilir.
 Sınıflara pencere tarafından yerel geri ısı/enerji kazanımlı havalandırma cihazları yerleştirilerek iç hava kalitesi iyileştirilebilir. Bu sistem, merkezi sisteme kıyasla çok daha ekonomik olarak tesis edilir.
 Mekanik havalandırmanın kurulamadığı okullarda her teneffüste sınıflar havalandırılmalı, mümkünse yarım açılan pencereler ders esnasında da açık bırakılmalıdır.